Voorbede zodat de gemeente gaat wandelen in Gods opdrachten

Gemeente gaat wandelen in Gods opdrachten
Bij voorbede kun je ook bidden dat Gods gemeente gaat bewegen in de opdrachten van God. Het is doormiddel van voorbede Gods volk activeren en vrijzetten in de grote verlangens van Gods hart.
Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Mattheüs 9:38 En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Lukas 10:2