Wat te doen tijdens het bidden en vasten

Tijdens het bidden en vasten kan je deze vier fasen doorlopen.

  1. Afrekenen met bolwerken in jezelf. Een belangrijke focus die God lijkt aan te reiken gaat over ons denken. Hij verlangt naar de vernieuwing van ons denken. Het ‘Onze Vader’ start met laat uw naam geheiligd worden. In dit geval dat ons denken geheiligd wordt. We hebben door wat Jezus aan het kruis gedaan heeft de status ‘Heilig’ gekregen. Maar welke gedachten en daden zijn nog niet heilig in je leven. Ik vind het zelf fijn om aan het begin in mijn tijd met God te spreken over de leugens in mijn gedachten. Onheilige gedachten. De bijbel noemt dit bolwerken. Rekening hiermee af. Zie het bolwerk als een stenen vesting of muur. De bijbelse bolwerken zitten in ons hoofd. 2 kor 10: 3-5 schrijft ‘We halen speculaties en redeneringen neer. En elke gedachte tegen de kennis van God. We maken elke gedachte een gevangene. En onderwerpen hem aan christus. Daarnaast ben ik gewend om dan met een grote hamer op die muur, op het bolwerk te slaan. Eerste keer zie je bijna niets. Blijf slaan. Na 30 keer wordt de muur slap. Je zier scheurtjes. En je weet hij gaat vallen. Na 40 keer valt de muur om. Als je het bolwerk herkent dan is dat al een mooi stap. Vraag aan God: ‘Wilt u de bolwerken laten zien’. Verborgen gedachten, slechte gedachten, gedachte gangen. En spreek uit: ‘Ik zeg tegen jou bolwerk in mijn gedachte kom naar beneden. Val om’. Denk aan: Het oordelen van anderen. Je vind je zelf belangrijker. Of juist minderwaardigheid. Je heb ergens een ongegronde angst voor. Je heb kritiek op je kerk of een persoon. Je bent bezorgdheid. Je wil controle houden. Je bent Trots. Trots op je eigen manier. Je eigen eer. Zelf centraal. We hebben allemaal te maken met bolwerken. Mindsets. Gedachtegangen. We moeten leugens herkennen en opruimen. En waarom? Ze vernietigen je leven. Ze beroven je van je bestemming. Bijv. God zegt tegen jou ik ga jou gebruiken voor… Maar jij denkt dat kan ik niet omdat ik niet gekwalificeerd ben, ik ben niet heilig genoeg, ik heb niet genoeg tijd met God, ik ben niet zo krachtig als… Vaak ben je er niet door één gebedje vanaf. Daarom neem juist in een periode van bidden en vasten elke dag deze bolwerken onder handen.
  2. Tijd met God. Neem na de focus op de bolwerken de tijd om gewoon te zijn bij God. Zet muziek aan. Of laat het juist stil zijn. Met het verlangen: ‘Ik wil dat de hemel open gaat. Ik wil contact met God’. Contact van hemel met aarde. De tijd nemen om bij de Vader opschoot te zitten. Ik wil woorden van de Vader horen. Intimiteit met Hem. Je mag even ontvangen. Luisteren naar God. We willen U stem horen. Meer zicht op Zijn grootheid. Zijn liefde etc. Maar ook woorden die te maken hebben met mijn bestemming. Genees mijn hart. Laat zoete olie over me heen komen. Bedien me Heer. Kom Heilige Geest. Ik houd van U. Zonder U is het leven leeg. Open de Hemel. Heilig Heilig. Johannes 15:7: “Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.”
  3. Doe voorbede met Geloof. Na de meer intieme tijd met God kan je merken dat God ergens over begint te spreken. Je moet bijv steeds aan een bepaalde persoon of nood denken. Neem dan nu tijd om voorbede te gaan doen. Zeg tegen God: ‘Uw wil geschiedde’. Gebed is de broedkamer voor je geloof. Zonder geloof kunnen we God niet behagen. Onze voorbede mag doorspekt zijn met geloof. Alles is mogelijk door geloof. Elke inwoner zal z’n knie buigen voor Jezus Christus. Grote gebeden. Omdat God een groot gelooft geeft. Geloof maakt satan bang. Mannen en vrouwen van geloof zijn krachtig in God. Jou geloof is kostbaarder dan diamanten en alle goud van de wereld. Geloof is zo kostbaar voor God. Laten we gaan voor de grote dingen die God wil geven. Bid de bijbel uit.
  4. Worstel en volhard in gebed. Jacob worstelde met God. Na de tijd van voorbede kan je merken dat God ergens de nadruk oplegt. En je merkt dat het niet klaar is met een kort gebed. Het vraagt volharding. De heilige Geest komt op je. Hij spreekt door je heen. Kreunen. Onuitsprekelijke verzuchtingen. Er zijn dingen in ons land, in onze stad, in onze familie waar we mee mogen worstelen. Waar korte gebeden niet helpen. We kunnen niet alleen maar blijven soaken. En alleen maar intimiteit hebben. Ik laat niet los totdat… Dit vraagt veel van je. Jezus kende (en kent nog steeds) de kracht van volhardend gebed. En hij wil dat zijn volgelingen het ook kennen. Door allerlei gelijkenissen heen probeert Jezus on duidelijk te maken dat we mogen blijven vragen, blijven zoeken, blijven kloppen.
  • Hij leerde hen deze gelijkenis opdat zij niet zouden stoppen met bidden (Luc 18), altijd te bidden en niet op te geven, niet vertragen, niet verslapen, niet je hart verliezen (losse heart). De weduw die blijft aandringen. Jezus wil zeggen: ‘blijf aandringen’.  Dag en nacht tot hem roepen, eindeloos bij Hem blijven komen (Luc 18)
  • onbeschaamd blijven aandringen (Luc 11:7). Als je geen brood meer in huis hebt en je gaat naar een vriend die al slaapt. Je blijft op zijn deur bonzen ook al heeft hij gezegd we slapen al. Blijf vragen, blijf kloppen.

Jezus probeert hier echt wat duidelijk te maken. Maar hebben we er tijd voor? Past het wel in onze cultuur. Weten wij wat volharden is? Bijv. sommige mensen of situaties zitten zo vast. Hebben demonen zoveel ruimte gekregen. Jezus zegt daarover. Dit geslacht van demonen gaat er alleen uit door bidden en vasten. Volhardend bidden en vasten. Totdat je weet. Nu is het genoeg.

De eerste gemeente namen dit onderwijs van Jezus over

Handelingen 1:14: Volharden in gebed van de discipelen na de hemelvaart. bleven eendrachtig volharden

Handelingen 12:5: “Petrus in de gevangenis: maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden.” Totdat die man weer op de stoep stond.

Romeinen 15:30: “Om met mij te worstelen in gebed”

Efeziërs 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;”

Kolossenzen 4:2: “Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt”

Doorzetten, in onze cultuur is dat lastig. Vandaag besteld morgen in huis.

Johannes 14: 12-14

Waarachtig, (luister goed)  ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, want ik ga naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.