Week van gebed 2015 – Den Haag

Misschien bent u echt een bidder, iemand die de deur van Gods huis weet te vinden. Dan willen we u van harte uitnodigen om mee te bidden tijdens de Week van Gebed. Misschien bent u niet zo’n bidder en denkt u ‘welke deur?’ Ook dan bent u van harte uitgenodigd om mee te bidden tijdens de Week van Gebed!

De Week van Gebed is er voor iedereen: samen bidden, ieder op zijn eigen manier. Gewoon omdat we ons afhankelijk weten van God en we het jaar aan Hem willen opdragen. De hele grote wereld en al haar problemen, zending en evangelisatie en ook onze straat, de kerk en de mensen die in onze gedachten komen. We bidden om de eenheid te ervaren die niet door mensen gemaakt kan worden, maar alleen door de Geest van God. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Het thema van de Week is ‘Dorst?’, naar Johannes 4:7: Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Dagelijks wordt er een stukje tekst uit Jezus’ gesprek met de Samaritaanse vrouw behandeld. Voor haar zonder twijfel het belangrijkste gesprek uit haar leven. Ook voor ons? Wie weet? We bidden en verwachten dat Jezus’ woorden ook ons en al die mensen over de hele wereld die de Week van Gebed vieren, nieuw leven zullen geven. Laten we samen bidden!