Bij JHOP hechten we veel waarde aan het besteden van tijd aan aanbidding. Wanneer we ‘worship’ vertalen naar het Nederlands, omvat dit onder andere: aanbidden, vereren, verheerlijken en adoreren.

Je bent van harte uitgenodigd!

Ik zou zeggen, probeer het eens. Buig je knieën voor God en roep Hem aan. Zeg het: ‘Ik eer U, ik waardeer U, U bent het waard om aanbeden te worden.’ Moet je eens kijken wat er dan gaat gebeuren. God heeft onze aanbidding niet nodig om Zich beter te voelen, maar wij hebben het wel nodig om anders naar Hem, naar ons leven en onze omgeving te kunnen kijken.

Houd onze agenda in de gaten op deze website zo weet je wanneer je weer een gebedsavond tegemoet kan zien of een van onze andere activiteiten.