Worship Evening 1 december 2023

Op vrijdagavond 1 december stond alweer de tweede worship avond gepland. De laatste worshipavond was op 13 oktober jl. Een “evenement” die we zeker in 2024 willen gaan herhalen omdat we als JHOP-pers behoefte hebben aan samenzijn maar in eerste plaats Hem alle lof en eer te brengen. 

Dank aan Koos en Tineke die ook deze avond weer prima verzorgd hadden en waarbij er aan niets ontbrak.

Helaas kon Sifra door ziekte niet aanwezig zijn en was het aan Jeremy om samen met Tineke en Gabrielle om de gehele avond te vullen met aanbiddingsmuziek. 

Met dank ook aan Eugene die zowel zorgde dat we aan de hand van de teksten konden meezingen maar die ook het geluid bediende. 

Dank ook voor de broeders en zusters uit de leefgemeenschap (klooster) die een groot deel van de avond erbij aanwezig konden zijn. Fijn om ook nieuwe gezichten te zien en JHOP ook daarmee meer bekendheid te geven.

Al met al was het een zeer geslaagde avond die zoals gezegd zeker herhaald kan worden. Meer zielen meer vreugde (voor de Here), hierbij een oproep om de volgende keer er (indien mogelijk) bij aanwezig te zijn. We kijken naar je uit!