Zegenend voorbede

De Bijbel leert ons dat we zegenend voorbede kunnen doen voor anderen. Juist mensen die het ons moeilijk maken mogen we zegenen. Dit is een pittige vorm van voorbede. Om juist Gods goedheid, gunst en zegen te bidden voor personen die ons slecht behandelen. Toch is het Gods opdracht dat we ook deze mensen zegenen!
Zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen. Lukas 6:28 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Romeinen 12:14